No mans land

RITES DE PASSAGE SERIEN

I et menneskeliv møder vi mange overgange; nogle store og skelsættende, andre knapt behørige, som næsten ikke mærkes. De skelsættende overgange, dem der sætter individet i en ny kontekst i l livet, er dem, der fabuleres over i billedserien, "Rite de passage - no mans land"

Den franske antropolog, Arnold Van Gennep, arbejdede med en teori, der formulerede, at store overgange i livet, ofte førte individet ind i tre faser, som i sidste ende ville føre til store livsændringer og livsopfattelser. De tre faser er: udskillelsesfasen, liminalfasen og Inkorporationsfasen

I den miderste fase, liminale fase, er individet i et "No mans land" - ubeskyttet, sårbar, kastet over bord i et oprørt hav, altså fjernet fra det kendte og det trygge og placeret i et intetsted, mellem noget kendt og noget kommende. Altså et no mans land!

Mine billeder i serien bevæger sig i det felt, den liminale fase. Billederne er tilstande af stilhed i kaos, af genskabelse af system, som et behov for at kunne navigere i det kaos, som er kendetegnende i no mans land. Værkerne er en følelse af ro og struktur, en insisteren på kontrol.

 

Dyed linnen canvas and crayon, 100*100  Title: No mans land I                            Price: 6000,- dk/800 eur.

Dyed linnen canvas and crayon, 100*100  Title: No mans land I                            Price: 6000,- dk/800 eur.